GDPR a soubory COOKIES

GDPR:

Prohlašujeme, že nesbíráme a ne zpracováváme žádné osobní údaje ve smyslu Nařízení (EU) No. 2016/679 Evropského Parlamentu (direktiva 95/46/EC (General Data Protection Regulation osobní údaje).

COOKIES:

Prohlašujeme, že používáme pouze soubory cookies nezbytné pro chod naších stránek. My žádným způsobem nehodnotíme jak se používá tento WEB nebo služby zde nabízené.