Často kladené otázky

  • Jak správně manipulovat (skladovat) s vakuovou elektronkou?

Odpověď: Vakuové výrobky jsou velmi křehkým zbožím kvůli vnitřní struktuře a použitým materiálům. Katoda elektronky je vyrobená thoriovaného wolframu (WTh) který se stává extrémně křehkým během výrobního procesu. Tři hlavních pravidla pro skladování/manipulaci: 1. Používejte textilní rukavice pro zamezení vzniku oxidace. 2. Předcházejte zbytečným vibracím a nárazům. 3. Skladujte výrobek ve vertikální poloze v originálním balení.

  • Znamená li červený nárazový indikátor / indikátor polohy jisté poškození výrobku?

Odpověď: Ne vždycky. Měkká vyplň naších krabic může zachránit vakuový výrobek před poškozením. My často používáme box-in-box systém balení. Každopádně zákazník musí zaznamenat skutečnost v přepravních dokumentech v přítomnosti kurýra.

  • Můžete upřesnit pojem odpracované hodiny?

Odpověď: Odpracované hodiny – počet hodin kdy bylo zapnuté žhavení katody. Dané hodiny se počítají nezávislé na to zdá zařízení bylo aktivně používané.